INFORMATIE

Wilt u ook radiozendamateur worden? dan is het van belang om het volgende weten.

Radiozendamateurs experimenteren met radiofrequenties om verbindingen te maken met andere zendamateurs over de hele wereld. Daarvoor is geen vergunning nodig. Wel verwacht Agentschap Telecom dat radiozendamateurs aan een aantal voorwaarden voldoen.

Als u zendamateur wilt worden, moet u beschikken over de vereiste technische kennis. Ook moet u weten welke regels er gelden bij nationaal en internationaal radioverkeer. Agentschap Telecom toetst die kennis door middel van een examen. Legt u dit met succes af, dan mag u op de hiervoor toegewezen banden en frequenties uitkomen .

 Kijk ook even hier

 Radioamateur vereniging VERON